CZ EN FR

Služby

Oblasti práva, ve kterých poskytujeme právní služby

Občanské právo

se zaměřením na právo nemovitostí, právnické osoby soukromého práva, svěřenské fondy a správu majetku

Obchodní společnosti, družstva

se zaměřením na odpovědnost a odměňování členů orgánů obchodních společností a koncernové právo

Obchodní právo

se zaměřením na obchodní smlouvy a řešení obchodních sporů

Finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně

se zaměřením na projektové financování a emise cenných papírů

Insolvenční právo

se zaměřením na zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a reorganizace

Trestní právo

se zaměřením na hospodářskou kriminalitu a trestnou činnost bílých límečků

Zdravotnické právo

se zaměřením na odpovědnost poskytovatelů zdravotnických služeb a úhradové spory ve zdravotnictví

Sportovní právo

se zaměřením na sportovní smlouvy, soudní spory a arbitráž

MGR. ING.
Jan
Procházka

Advokát ev. č. ČAK 17177

Již řadu let usiluji o to, aby mí klienti rozhodovali o svém životě správně. Předávám jim právní a ekonomické zkušenosti z významných transakcí a znalosti z předních českých i zahraničních vysokých škol. Jsem však přesvědčen, že k cenné právní službě vede především pokora, píle a respekt k životu, cílům a hodnotám klienta.

MGR. ING.
Jan
Procházka

Advokát ev. č. ČAK 17177

Již řadu let usiluji o to, aby mí klienti rozhodovali o svém životě správně. Předávám jim právní a ekonomické zkušenosti z významných transakcí a znalosti z předních českých i zahraničních vysokých škol. Jsem však přesvědčen, že k cenné právní službě vede především pokora, píle a respekt k životu, cílům a hodnotám klienta.

Právní sdělení

Zákon o ochraně spotřebitele přinesl s účinností od února 2016 další možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

více informací zde